Cursul 1
2
Știința Yoga

În prezent, tot mai mulți oameni se bucură de beneficiile științei yoga. Privită în sensul său general, yoga este arta de a intra în contact cu Realitatea, tehnica sau știința armonizării cu Infinitul și ne invită în a deveni conștienți de o viață superioară. În viziunea yoghină, viața a fost întotdeauna privită ca un proces de auto-transcendență progresivă din domeniul materiei până la realizarea Fericirii Spirituale Supreme. Deși India a protejat acest mod de viață timp de milenii în aforismele sale nu s-a putut găsi că cineva va fi un hindus mai bun prin practica yoga, mai degrabă aspirantul ajunge la conștientizarea originii sale divine. Yoga nu are nimic în comun cu vreo categorie socială sau cu vreo națiune aparte. Omul poate fi evreu, mahomedan, creștin, budist, hindus și totodată un yoghin

Abordarea căii yoga nu constă doar în studierea mai multor cărți sau în ascultarea unor prelegeri sau discursuri, ci are un caracter mai practic. Potrivit concepției hinduse, fiecare tehnică, dacă este urmată cu perseverență și cu o concentrare adecvată, poate conduce la nivelul înalt de conștiință care corespunde stării de yoga.

Yoga este cunoaștere, dar ea se regăsește și în a face, în acțiune. Acest curs își propune să transmită prin intermediul cuvântului scris și a anumitor diagrame filozofia și psihologia yoga, tehnici de purificare și dieta yoghină, instrucțiunile specifice. Yoga ar trebui să devină un mod de viață și, printr-o nouă atitudine, să folosim filosofia și psihologia sa pentru a depăși obiceiurile și condiționările negative.

Pe parcursul acestui curs, veți întâlni mai multe definiții, idei și practici ale științei yoga. Fiecare curs va conține subiecte și practici, sau viziuni asociate, așa cum au fost descrise de yoghinii din trecut și de maeștri. Vor fi oferite instrucțiuni pentru respirație conștientă pranayama, împreună cu unele instrucțiuni ale sistemului Hatha Yoga de posturi (asanas), acțiuni (kriyas). Vor fi cursuri despre sănătate precum și instrucțiuni pentru diverse tehnici ale sistemului yoga de relaxare și ale fazelor superioare de retragere a simțurilor în interiorul ființei, de concentrare și meditație

În limba sanscrită yoga înseamnă „unire” și este definită ca fiind unirea sufletului (jivatman) cu Sufletul Cosmic (Atman). Semnificația sa poate fi notată și prin cuvintele unitate și unicitate. Dar scopul yoga nu este cu adevărat unirea, ci mai degrabă acela de a te face să realizezi adevărata identitate, aceea a Sinelui Divin care se află în interiorul fiecărei ființe umane. În același timp yoga este metoda sau calea pe care o adoptăm pentru a realiza această adevărată identitate. Astfel yoga are un dublu sens; cuprinde atât metoda cât și punctul final. 

În diferitele sale aspecte yoga mai este definită ca armonie fizică și sănătate fină, echilibrare și pace mentală sau ca armonie între trup și minte. În acest sens acestea sunt foarte frumos exprimate de către Swami Sivananda Saraswati: „Yoga este integrarea armonioasă dintre gânduri, cuvinte și fapte sau aceea între cap, inimă și mâini.”  În Bhagavad Gita, unul dintre textele clasice yoga, sunt întâlnite mai multe definiții dintre care amintim: yoga este abilitatea și eficiența în acțiune; yoga este secretul suprem al vieții; yoga este dăruitorea fericirii nespuse; yoga este seninătate; yoga este distrugătoarea durerii.

În trecut, Maharishi Patanjali, în lucrarea sa Yoga Sutras, a definit yoga astfel: “controlul complet al diferitelor tipare mentale sau al modificărilor conștiinței”. În viziunea sa, yoga implică un control asupra tărâmului conștient, inconștient și supraconștient al ființei, acolo unde observatorul acestor stări superioare obține cunoașterea perfectă.

Yoga mai este întâlnită ca știință a dezvoltării creativității, ca un proces pentru descoperirea aspectelor profunde ale ființei, ca știință a ființei, știința conștiinței. 

Filozofia yoghină ne învață că Dumnezeu dăruiește fiecăruia dintre noi un corp fizic adaptat nevoilor sale și oferă, de asemenea, mijloacele de a îl menține în stare de sănătate dar neglijența educației moderne face ca acesta să devină un instrument mai puțin eficient. Yoghinii recunosc corpul uman ca fiind opera unei mari inteligențe și consideră că organismul este un sistem funcțional, a cărui concepție și funcționalitate indică cea mai mare înțelepciune și grijă. Yoghinul știe că trupul său există datorită unei mari Inteligențe și că, aceeași Inteligență operează prin corpul fizic și că, pe măsură ce ființa se încadrează în lucrarea Legii Divine, va continua să fie sănătoasă și puternică.

Practicată regulat, yoga trezește puterile yoghine paranormale (siddhis), creează claritate mentală și calm, relaxează mintea, centrează atenția și ascute concentrarea, sporește conștientizarea corpului, ameliorează tiparele de stres; răspunde la întrebările cine sunt cu adevărat, pentru ce m-am născut, de unde vin și ce se va petrece după moarte. Pentru a beneficia de efectele benefice ale tehnicilor, yoga trebuie studiată și experimentată sub îndrumarea unui ghid, pentru o perioadă mai lungă de timp.

Yoga Integrală

Experiența vă poate învăța ceea ce înțelepții și sfinții au proclamat de-a lungul veacurilor, și anume că fericirea adevărată și durabilă nu se poate baza pe ceea ce este impermanent în natura sa.

Yoga 
Integrală este o împletire de metode specifice concepute pentru a dezvolta fiecare aspect al ființei: fizic, emoțional, intelectual și spiritual. Este un sistem științific, care integrează diferitele ramuri ale căii yoga pentru a determina o dezvoltare completă și armonioasă a ființei. Corpul, emoțiile și intelectul trebuiesc dezvoltate până la un nivel la care să funcționeze sănătos și în perfectă armonie. Numai atunci se poate trăi o viață pe deplin fericită. 

Cursul nostru de Yoga Integrală se bazează pe cunoașterea yoghină autentică adaptată la contextul contemporan și nu vizează doar o metodă de transmitere de informații sau de tehnici utile. Acest curs pune accentul pe practica și filozofia care completează realizarea Sinelui Divin în propria ființă. Vizează predarea și promovarea valorilor și gândirea care guvernează meritele comportamentului individual (gândirea dharmică).

Practicantul yoga este o sămânță a universului care aspiră la realizarea Sinelui Divin. Fericirea adevărată și durabilă poate fi obținută doar prin cunoașterea a ceea ce este permanent, etern, sau a Divinului, care locuiește în inima tuturor ființelor și este sursa întregii vieți. A fost numit Sine, Natură, Dumnezeu, BrahmanAtmanPurusha, Conștiință Cosmică, Suflet Cosmic, Infinit, Absolut și așa mai departe. Deoarece această fericire este infinită, ea poate fi experimentată doar atunci când omul se ridică deasupra personalității sale limitate. Realizarea lui Dumnezeu este scopul vieții, iar toate activitățile noastre sunt o pregătire pentru această realizare. Toată datoria noastră (dharma) contribuie la realizarea datoriei supreme și anume aceea a realizării lui Dumnezeu. 

Aspirantul la starea de yoga privește îngrijirea corpului său ca pe o datorie sacră. Prin yoga este simplu să te bucuri de o stare de sănătate bună – se necesită schimbarea unor obiceiuri. Sănătatea este o stare naturală pe când boala își are originea în neglijență, necunoaștere sau în ignorarea legilor naturii. În sensul yoghin al cuvântului, boala este un păcat al corpului iar bolnavul este considerat responsabil pentru starea sa de sănătate.

Regulile yoghine de sănătate nu sunt restrictive, ele sunt simple și puține la număr. Acestea ne eliberează de o mulțime de obstacole care împiedică forțele proprii să acționeze pe deplin și, de asemenea, ne împiedică să ne bucurăm de viață la adevărata sa intensitate. Ele ne oferă o adevărată libertate. Metodele deși simple, sunt, de asemenea, sensibile, științifice și atât de ușor de aplicat încât cineva s-ar putea întreba cum de educația modernă a ajuns să le neglijeze atât de mult, privându-ne astfel de minunatele beneficii care decurg din practicarea lor regulată și atentă. Sănătatea nu este doar absența bolii, este un concept mai complex, o combinație de bunăstare fizică, mentală și spirituală și capacitatea unui individ de a funcționa armonios în viață.

Hatha Yoga

Originea științei yoga se află ascunsă în timp, a evoluat lent și a fost dezvoltată de către înțelepți nu numai în India, ci în toată lumea. Învățătura yoghină, prin complexitatea și originalitatea sa reprezintă o unitate de cunoaștere care are o dimensiune universală.

În istoria medicinei întâietatea în lupta pentru întinerire revine științei yoga. Metodele științei yoga și-au dovedit eficiența de-a lungul a mii de ani. În abordarea căii yoga ramura Hatha Yoga este cea dintâi, sau cum se și apreciază, prima treaptă totodată fundamentală a științei yoga. Fără ea, nu putem avansa în practica yoga și nu ne putem forma un psihic echilibrat. Când omul dobândește o sănătate perfectă corporală și psihică, adică atunci când organismul este puternic și sănătos, când sistemul nervos nu suferă de vreo boală, el devine apt pentru o activitate creatoare mult mai înaltă, fiind capabil să depășească cu succes chiar și cele mai grele dificultăți. 

Tradiția Hatha Yoga se sprijină pe baza unei experiențe acumulate pe o perioadă îndelungată a istoriei umane. Toți cei care vor practica Hatha Yoga sistematic și rațional, care vor executa tehnicile cu atenție și conștientizare vor sesiza în scurt timp o îmbunătățire a stării psihice și a sănătății. Caracterul gradat al exersării are importanță nu numai pentru perfecționarea unui exercițiu, ci este hotărâtor și în vederea călirii voinței, a formării autodisciplinei și a deprinderii unui regim prin care se consolidează un sistem nervos absolut echilibrat.

Posturile corporale (asanas), relaxarea profundă, respirația conștientă (pranayama), procesele de curățare (kriyas) vă pot face corpul suplu și relaxat. De asemenea, pot mări vitalitatea, cantitatea de energie, concentrarea mentală și pot ajuta la prevenirea și vindecarea diferitor afecțiuni.
Prin practica 
Hatha Yoga organismul va fi purificat, impuritățile și toxinele vor fi îndepărtate, iar alimentele vor fi ușor asimilate și utilizate de către sistem. Pe măsură ce corpul și mintea se purifică și se dobândește stăpânirea asupra minții, aspirantul sincer atinge scopul yoga, realizarea Sinelui Divin.

Hatha Yoga mai poate fi privită ca o disciplină psihosomatică unică și fără egal în efectele sale benefice. Yoghinul care își însușește Hatha Yoga în cel mai înalt grad poate dobândi un control perfect asupra corpului său și posedă premisele de a-și prelungi viața. Hatha yoghinul dorește să dobândească un corp puternic, sănătos, lipsit de suferință, pregătit pentru o viață lungă. El este stăpânul propriului trup și al minții sale; trezește puterile paranormale (siddhis), le folosește în sprijinul celor aflați în suferință, și realizează unirea cu Supremul. 

Căile principale ale științei yoga

Știința yoga are patru căi fundamentale care fac parte dintr-un sistem de evoluție ce și-a păstrat puterea inițială: Karma YogaBhakti YogaJnana Yoga și 
Raja Yoga; adevărate lumini călăuzitoare ce se unesc in același unic Adevăr Suprem.

Karma Yoga, yoga acțiunii

Karma Yoga purifică inima și este calea aleasă în primul rând de cel de natură extrovertită. Renunțând la roadele acțiunilor și oferindu-le lui Dumnezeu, se trece dincolo de ego. Prin îndeplinirea datoriei fără atașament sau dorință pentru rezultatele acțiunii, mintea karma yoghinului se purifică. Când mintea și inima sunt purificate, yoghinul devine un instrument (canal Divin) prin care se realizează Planul sau Lucrarea Divină. Astfel, se poate transcende individualitatea și se face posibilă experimentarea Conștiinței Divine.

Pentru karma yoghin, corpul și mintea fac parte din lumea materiei, cu o durată de viață limitată, dar spiritul este etern și trece dintr-un corp în altul (se reîncarnează). 

La fel cum un bărbat aruncă hainele uzate și le îmbracă pe cele noi, asemănător și Sinele Divin întrupat alungă corpul uzat și intră în unul nou (prin procesul nașterii).”
(Bhagavad Gita)

Prin ciclul reîncarnării, pe măsură ce vălul ignoranței se subțiază, ne apropiem de reîntâlnirea cu Sinele Divin. În centrul gândirii karma yoghinului este legea karmei, a cauzei și a efectului, a acțiunii și a reacțiunii. Fiecare acțiune și gând dă roade fie în această viață, fie în viețile viitoare. Recoltăm ceea ce sădim, modelându-ne viitorul prin ceea ce facem și gândim în prezent.

Bhakti Yoga, calea iubirii și a devotamentului față de Dumnezeu, față de o întrupare Divină

Bhakti Yoga se adresează în special celor cu natură emoțională. Bhakti yoghinul îl vede pe Dumnezeu ca o întrupare a iubirii și este motivat în principal de puterea acestui sentiment. Prin rugăciune, el se abandonează în iubirea față de Dumnezeu, canalizându-și emoțiile cu dragoste sau devotament necondiționat. Abandonarea în Divin este cea mai înaltă și mai ușoară metodă de iluminare. Cel care se abandonează este întotdeauna protejat de puterea divină chiar dacă nu are nimic și pe nimeni care să-l apere, acesta aparține lui Dumnezeu și este constant sub protecția Divinului. Prin iubire, gândire și slujire constantă a Divinității bhakti yoghinul transcende personalitatea limitată și atinge Conștiința Cosmică. Calea Bhakti Yoga sau a devotamentului poate fi practicată de oricine. Aceasta necesită credință și amintirea constantă și plină de iubire a lui Dumnezeu.

Jnana Yoga, calea cunoașterii sau a înțelepciunii

Jnana Yoga este calea înțelepciunii care necesită o voință puternică și un intelect extraordinar. Este calea auto-realizării prin investigație interioară și conștientizare. 

Jnana yoghinul își folosește mintea pentru a-și cerceta propria natură și astfel cunoaște diferența dintre ceea ce este real de ceea ce este aparent. Jnana yoghinul devine conștient de corp, minte și ego într-un mod cu totul nou, numindu-le „non-eu” sau „sine” aparent. Înțelegerea și realizarea acestui „non-eu” este un pas important spre eliberarea de identificări. Acest proces trece prin etape succesive de detașare și de auto-observare. Aspirantul ajunge să se cunoască pe sine ca o parte indivizibilă a Divinului, care se află dincolo de gândire. 

În scrierile sacre Upanishads starea de dincolo de gândire a fost numită „Aham Brahmasmi” sau „Eu sunt Acela” și reflectă scopul final al căii yoga – unirea cu Sinele Divin. Prin aceasta, dualitatea dintre gânditor și gândire se încheie și tot ceea ce rămâne este Unitatea, sursa a tot ce există.

Raja Yoga, calea controlului fizic și a fluctuațiilor mentale

Raja Yoga este adesea numită „Calea regală”. Calea Raja Yoga este înconjurată de valori morale și perfecțiune etică, există din antichitate și este o modalitate de dezvoltare spirituală care include printre numeroasele sale beneficii metode de transformare a energiei fizice în energie spirituală. Prin stăpânirea fluctuațiilor mentale, această cale duce la o stare de concentrare și meditație, o metodă practică prin care mintea poate fi liniștită de gândurile sale. Raja Yoga a devenit din ce în ce mai populară printre aspiranții la starea de yoga din toate culturile. În zilele noastre este văzută ca una dintre cele mai importante practici spirituale din lume devenind o cale practicată în diferite școliRaja Yoga este una dintre multele căi care alcătuiesc practica yoga străveche și a fost adaptată pentru a se potrivi diferitelor culturi. Prin Raja Yoga toate limitările sunt transcense și se experimentează Extazul Divin (Samadhi).

În această introducere mai amintim:
Yantra Yoga, calea fuziunii telepatice cu energiile binefăcătoare ale Universului prin intermediul diagramelor sacre

Literal Yantra înseamnă suport sau instrument. O yantra este în esență o compoziție geometrică, un instrument sacru pentru contemplare, focalizare, meditație și nu în ultimul rând un instrument pentru a intra în sfera gigantică de rezonantă a energiilor specifice, benefice, pe care yantra le conține și manifestă.

Printre instrumentele de evoluție folosite în Tantra Yoga se numără mantra (un sunet sacru) și yantra (o diagramă divină). Dacă în lucrul cu o mantra se necesită timp, intrarea în rezonanță cu sfera de manifestare a unei yantre îți poate transforma conștiința instantaneu.

Energia spirituală a unei yantre binecuvântează neîncetat sufletele sincere și pure care au hotărârea puternică de a evolua. Acțiunea unei yantre mai poate fi văzută ca o deschidere fizică, psihologică și spirituală către înțelegerea misterului. Astfel Yantra Yoga stimulează omul să exploreze și îi dezvăluie misterul care este legătura între el și Macrocosmos revelându-i totodată realitatea Sinelui Divin.

Tantra Yoga, calea expansiunii conștiinței prin fuziunea microcosmului uman cu Macrocosmosul

Cuvântul sanscrit tantra este o împletire a două procese, “tanoti” și “trayati”, care înseamnă expansiune și eliberare. Acest proces este folosit în yoga pentru atingerea stării ultime de Eliberare Spirituală (moksha) printr-un sistem de practici menite să conducă aspirantul către experiențe spirituale superioare. 

Tantra Yoga este un sistem de evoluție spirituală care include mai multe practici și școli și caută să aducă o stare în care realitatea devine liberă de concepte sau diviziuni, prin cunoașterea directă ce se manifestă dincolo de gândire. Adevăratul său scop este de a transcende dualitatea. Un aspirant tantric urmărește să vadă toate aspectele lumii fenomenale ca pe niște manifestări ale Energiei Divine (Shakti). 

Obiectivul practicii tantrice sau a tantrismului este acela de a transcende barierele dintre sacru și profan ca mijloc de a ne dezvălui esența noastră reală, Sinele Divin.

Kundalini Yoga, calea trezirii energiei potențialului latent infinit al ființei ce se află adormit la baza coloanei vertebrale

Kundalini Yoga este o formă străveche, puternică și transformatoare de yoga ce își trage numele prin accentul pus pe trezirea energiei Kundalini și prin practicarea regulată a tehnicilor specifice. Cuvântul sanscrit kundalini înseamnă „circular” și este menționat ca substantiv pentru „șarpe” (în sensul de „înfășurat”) și de aceea energia Kundalini a fost adesea interpretată ca „puterea șarpelui”.

Kundalini este energia noastră potențială, o forță infinită de putere, care poate fi trezită prin anumite practici. Odată trezită ne eliberează de blocajele psihice și deschide căile energetice, permițând unei cantității de energie, la frecvența potrivită, să curgă liberă prin sistemul minte-corp. Cu o practică consecventă, mintea devine mai clară, corpul devine mai puternic și mai flexibil, nivelul de energie vehiculată crește ceea ce ne permite să strălucim în lumina Sinelui Divin. 

Laya Yoga, calea celei mai înalte unificări cu Divinul, revenirea la starea originară

Literar laya înseamnă “dizolvare”. Laya yoga este o formă foarte avansată de yoga, o practică spirituală înaltă care necesită un angajament profund. Prin Laya Yoga se realizează dizolvarea ego-ului și contopirea cu Sufletul Cosmic prin intermediul unui sunet sacru. Laya Yoga a fost creată de înțeleptul Gorakhnath, care a fost discipolul înțeleptului Matsyendranath. Scopul practicii Laya Yoga este de a ridica nivelul conștient al minții la o stare superioară, făcând mintea yoghină, să poată asculta în interior Sunetul Divin. Printre beneficiile practicii Laya Yoga se numără: un somn odihnitor, claritate mentală, dispoziții echilibrate, ameliorarea tensiunilor fizice și psihologice, relaxare, o reducere a anxietății și oprirea gândirii discursive la voință.

Cu toate că există o multitudine de căi pe parcursul acestui curs nu le vom aborda separat.

2